E-malossi - e-shop s motocyklovými díly a příslušenstvím Malossi a Giannelli
Načítám data z ceníku...
0
Položka Množství Cena


Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem portálu eMalossi.cz je společnost SCOOTERS, a.s., se sídlem U vlečky 665, 664 42 Modřice, IČ: 26241198 (dále jen "prodávající"). Naše společnost je plátce DPH. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

II. Objednávka

Kupující bude zboží objednávat z internetového portálu eMalossi.cz, přičemž název, množství a variantu zboží potvrdí při odeslání objednávky v elektronickém formuláři, případně písemně (mailem, faxem, poštou). Prodávající má právo před vyřízením objednávku ověřit (např.: telefonicky, písemně, faxem) a vyhrazuje si právo v případě nejasností objednávku nepřijmout. Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlas s těmito obchodními a dodacími podmínkami.

III. Cena zboží a platební podmínky:

Ceny uváděné na stránkách eMalossi.cz jsou uvedeny včetně DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná, představuje platnou kupní cenu zboží v daný den. Cena zboží nezahrnuje případné náklady spojené s dopravou zboží kupujícímu (pokud není smluvně dohodnuto jinak). Kupující má na výběr následující možností plateb:
1) platba v hotovosti při osobním odběru,
2) platba dobírkou při doručení zboží (pošta, kurýr, autodoprava),
3) platba předem bankovním převodem,

IV. Dodací podmínky

Termín dodání jednotlivého zboží je závislý na druhu zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1-4 pracovní dny. V případě méně běžného nebo nedostupného zboží, může dojít k prodloužení dodací lhůty. V případě, že objednané zboží není na trhu dostupné a nelze je dodat v termínu, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu. Při dodávce speciálního zboží na zakázku, je termín dodání dle dohody. Kupující má následující možnosti odběru zboží:
1) osobní odběr na prodejně,
2) zaslání poštou, přepravní službou, kurýrem. Cena poštovného, přepravy nebo kurýrem se řídí dle aktuálního ceníku přepravce v den objednávky (pokud není smluvně uvedeno jinak).

V případě zaslání objednávky jako obchodní balík Českou poštou na území ČR, s hodnotou zboží do 5.000,-Kč , Vám bude účtováno dopravné a balné dle platných cen České pošty, tedy cca 150,-Kč/standardní balík. V případě zaslání objednávky jako obchodní balík na území SR, Kč bude účtováno dopravné a balné dle platných cen České pošty na území SK.

Při objednávce zboží nad 5.000,-Kč je dopravné a balné (za standardní rozměr balíku o velikosti cca 0,5 x 0,5 x 0,5 m) po území ČR zdarma. Doprava zdarma se nevztahuje na zboží větších rozměrů. Výše dopravného u těchto položek bude vyúčtováno dle tarifu dopravce.

eMalossi.cz neodpovídá za zpoždění v dodávce, které nebylo v jeho moci. V případě osobního odběru je zákazník povinen odebrat zboží do 10-ti dnů ode dne potvrzení objednávky, jinak má prodávající právo od smlouvy ustoupit. Při dodání zboží na dobírku je zákazník povinen překontrolovat ihned stav zásilky (např. poškození krabic, atd.), v přítomnosti zástupce zasílatelské služby a případně odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Nepřevezme-li však kupující řádně plněnou dodávku zboží, je prodávající oprávněn tuto dodávku uskladnit a to na účet kupujícího, o čemž jej uvědomí.

V. Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím eMalossi.cz se řídí Reklamačním řádem a platnými právními předpisy ČR. Prodávané výrobky jsou dodávány od oficiálních distributorů se zárukou dle výrobce, pokud není uvedeno jinak. Kupující je povinen dodané zboží při převzetí řádně prohlédnout a bez zbytečného odkladu o případných zjištěných vadách informovat prodávajícího. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO), má právo dle Občanského zákoníku zboží do 14-ti dnů vrátit a to na své náklady, doporučeno v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, spolu s originálem faktury. Zboží nesmí být posláno na dobírku. Oznámení o případných zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (pošta, email) bez zbytečného odkladu od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemně oznámení doručí či uplatňuje kupující v provozovně prodávajícího: eMalossi.cz, SCOOTERS, a.s., U vlečky 665, 664 42 Modřice, e-mail: kotol@scooters.cz. K reklamaci je nutné předložit originál, event. kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a kompletní zboží, doporučeno v originálním obalu, nijak nezměněné zásahem kupujícího. Prodávající neodpovídá za vadu zboží a nepřebírá odpovědnost za škody, ke kterým došlo v důsledku nesprávného či nevhodného používání zboží nebo v důsledku nadměrného opotřebení zboží, které bylo způsobeno jeho používáním způsobem nikoli obvyklým, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží způsobené jakoukoliv změnou zboží způsobem, který nebyl prodávajícím předem schválen. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Další nároky, zejména nároky na úhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

V případě, že v průběhu záruční doby dojde k poškození zboží způsobené vadou materiálu, má zákazník nárok na tzv. sjednání nápravy a to:
1) bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě
2) přiměřeným snížením kupní ceny
3) náhradním dodáním zboží

O oprávněnosti reklamace a způsobu sjednání nápravy rozhodne eMalossi.cz v souladu se zákony ČR o ochraně spotřebitele. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě, že závada vznikla špatným použitím a manipulací. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci spotřebitelem. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitele požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

V případě, že zboží při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má spotřebitel právo na to, aby eMalossi.cz bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

VI. Ochrana osobních dat

eMalossi.cz respektuje Vaše soukromí. Pokud nakupujete jako fyzická či právnická osoba, požadujeme při registraci znát některá Vaše data. Tato data slouží pro nezbytnou komunikaci prodávajícího s kupujícím. Používáme je za účelem správné dodávky zboží a k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží. Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu znovu, jsou uloženy v naší databázi, kde jsou chráněny před zneužitím. Zaručujeme se, že údaje nepředáváme třetím osobám a slouží pouze pro naši potřebu. Během Vašeho používání obchodu jsou shromažďovány Vaše objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a také k Vaší zpětné kontrole. Vaše registrační data mohou být využita pro zlepšení Vašeho uživatelského komfortu i na jiných internetových serverech společnosti SCOOTERS, a.s., které se rozhodnete použít.

VII. Odpovědnost

eMalossi.cz upozorňuje, že informace umístěné na webových stránkách, jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti. Skutečná technická specifikace výrobků se může lišit a může být změněna bez předchozího upozornění. Uvedené fotografie mají pouze informativní charakter. Může také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. eMalossi.cz nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací ze stránek provozovaných společností SCOOTERS, a.s. nebo stránek odkazovaných.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Všechny odstavce a body jsou platné, pokud není smluvně (písemně) uvedeno jinak. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci (zejména živelná pohroma, stávka, požár, zákonné omezení dovozu a vývozu, a pod.). Prodávající je povinen v takovém případě neprodleně informovat kupujícího a má pak právo buď prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu již případně zaplacenou zálohu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Váš team eMalossi.cz - SCOOTERS, a.s.

Kontaktní informace

Internetový obchod eMalossi.cz
Provozovatel: SCOOTERS a.s.
Adresa: U vlečky 665, 664 42 Modřice
IČ: 26241196
Provozovatel je plátcem DPH (ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Bankovní spojení: CSPO 699472/0800

Telefon: 544 213 935
Mobil: 733 529 426
E-mail: kotol@scooters.cz
www.emalossi.cz

Napište nám

Na Vaši zprávu budeme reagovat v nejbližší době.

Nezmeškejte žádnou novinku

Vyplňte prosím Vaše údaje.

Zadejte Vaše jméno a e-mail a my Vám budeme posílat zajímavé nabídky a slevy z našeho katalogu.